Wie zijn we?

U kan op BuildSpots rekenen voor de realisatie van uw project. We zeggen helder wat we (gaan) doen en doen wat we zeggen. No nonsense met kennis van zaken bouwen we zonder zorgen KMO units voor onze klanten.

25 jaar ervaring

Met een team dat sinds 25 jaar ervaring heeft in industriebouw, koopt, ontwikkelt en verkoopt BuildSpots kwalitatieve bedrijfsverzamelgebouwen (ook gekend als sites met KMO units). We verzorgen onze eigen projecten en projecten in opdracht van derden van A tot Z.

We ontzorgen de bouwheer, de eigenaar, de koper, de huurder, de ondernemer, ....

van het zoeken van een grond, het verzorgen van de vergunningen, slopen van bestaande panden, bouwen van fundering tot een afgewerkt gebouw, omgevings/tuin aanleg en aanleg van wegen; evenals het verzorgen van de nutsvoorzieningen & energievoorzieningen, (zonnepanelen, etc), de verkoop en verhuur van de KMO units.

Ideaal voor jouw doelstellingen

Deze gebouwen bestaan uit meerdere eenheden die perfect bruikbaar zijn voor stockage, exploitatieruimte voor zelfstandigen of kleine tot middelgrote bedrijven, logistieke doelstellingen, hobbyruimte, etc... Het zijn tevens stuk voor stuk ideale investeringen in tijden waar er vraag is naar zorgeloos vastgoed op prima locaties met een mooi verhuurrendement.

We ontwikkelen in België, Frankrijk en Nederland. De panden worden uiteraard enkel gebouwd met de nodige vergunningen.

De terreinen worden steeds correct ontsloten voor aan- en afvoer van goederen, voorzien van de basisvoorzieningen en (waar mogelijk) worden voldoende parkeerplaatsen voorzien.

We realiseren onze projecten met maximaal respect voor de omgeving, de bestaande omliggende gebouwen en woningen.

Onze waardes

BuildSpots werkt op basis van de volgende waardes waarbij ons team deze steeds naleeft en uitstraalt:

+
Kwaliteit

Als eigenaar wil je jaren kunnen rekenen op een robuust gebouw dat de tand des tijds doorstaat.

+
Betrouwbaarheid

Een woord is een woord. Van het eerste contact tot het moment van oplevering kan u op ons rekenen.

+
Duurzaamheid

We zien het als een doel om materialen te gebruiken en werkwijzen toe te passen die de planeet niet nodeloos belasten en de komende generaties niet met milieuproblemen opzadelen.

+
Respect

Respect gaat over eerbied voor de mens en voor de prestaties die dienen geleverd te worden. We respecteren onze klanten, partners, leveranciers, omwonenden, buren, de overheid, .... kortom iedereen waar we mee in aanraking komen voor, tijdens en na de realisatie van de gebouwen. Het gaat ons verder om het nakomen van beloftes van wat we doen, wanneer we dit doen en hoe we dit doen.